ידע בסיסי – Trainer

מתאים ליחידים וכן לחברות וארגונים שונים כגון מוסדות חינוך (סגנון טקטי)

ידע מורחב – Warrior

מתאים ליחידים ולארגונים שונים לרבות חברות אבטחה ותעופה (סגנון טקטי)