אודות קרב מגע ישראל

קרב מגע ישראל התחיל משחר האדם הראשון ממקום של הגנה עצמית על בסיס רפלקסים טבעיים של האדם כהגנה, היחלצות והכנעה .

השיטה התפתחה משנת 1985 במתן מענה רחב יותר לכלל המעוניינים ללמוד וכן שימוש בכלים לצורך הכנעה והתקפת היריב ובאופן מקצועי וטכני .

מסטר (דר') דרור שלום הינו מומחה ואלוף בקרטה ג'ודו ובגיאו'ג'יצו .

החליט לפתח זאת ולהרחיב עד כמה שאפשר את המענה הבלתי מוגבל לטובת הכנעה חיסול היריב במהירות המרבית תוך מינימום פציעות עד לידע מקצועי ללוחמים מול טרוריסטים בקרב פנים מול פנים או יעד לחיסול!

"קרב מגע ישראל" היא שיטת לחימה מתחום השיטות המבוססות על  מצבים מהמציאות ("לחימת רחוב או לחימה טקטית"), פותחה ע"י מסטר (דר') דרור שלום ששמה דגש בלימוד ופיתוח יכולות הגנה עצמית והכנעה היריב תוך שימוש בכול אמצעי אפשרי, ובטכניקות מהירות ויעילות, שמטרתם לתת מענה למצבים שכיחים שיכולים להתרחש כאשר האדם מותקף על ידי גורמים שרוצים להזיק לו, מדגיש – "כול אחד יכול" ו"אין חוקים" זה לא ספורט עם חוקים,. "קרב מגע ישראל" היא שיטה המשך לשיטת "קרב מגע" הראשונית הנלמדת כלחימה צבאית המשמשת להגנה עצמית בקרב לוחמים "קרב פנים אל פנים". היא אומצה על ידי צה"ל וכיום היא מפורסמת בכל העולם, ואף אומצה על ידי כוחות לחימה במדינות אחרות.

נציין כי בקורסי "קרב מגע ישראל" נלמדים בין היתר הנושאים הבאים :

 • שיפור ראייה מרחבית
 • גמישות
 • חישול הגוף לספיגה פיזית
 • העלאת הביטחון העצמי והכרת היכולות האישיות
 • יכולות תפקוד בזמן אמת
 • שיפור רמת החשיבה הכוללת ראית שטח מרחבית
 • ריכוז איפוק וסבלנות
 • תגובה מילולית ופיזית מחושבת
 • ביצועים גופניים גבוהים
 • שיפור ניכר ברמת הכושר והקואורדינציה
 • העלאת הכושר הגופני
 • שיפור הקואורדינאציה
 • העלאת כושר הריכוז
 • אימונים לתרגילי התגוננות בזמן אמת
 • מגוון רחב של כלים לסימולציות שכיחות
 • אימונים במתקן ומחוצה לו חלק מהאימונים כוללים שימוש בכלים חמים (כגון ירי מעשי – עפ"י שיקול המאמן ומנהל המתקן ,בעמידת הסטודנט בתבחינים).

הביטחון שלך האתגר שלנו!